kodeks honorowy

Kodeks Honorowy Stowarzyszenia Sterling Angels

Warunki Stowarzyszenia Sterling Angels:

1. Członkowie Stowarzyszenia powinni posiadać zdolność w zakresie wartości netto i gotowość do podejmowania inwestycji wysokiego ryzyka.
2. Sterling Angels nie ponosi odpowiedzialności za środki, które są inwestowane za pośrednictwem Stowarzyszenia.

Kodeks Honorowy Stowarzyszenia Sterling Angels

Chętni do przystąpienia do Stowarzyszenia Sterling Angels zobowiązują się do:
1. Otwartości, solidarności i współpracy z innymi członkami Stowarzyszenia Sterling Angels.
2. Postępowania z najwyższym poziomem uczciwości wobec innych członków Stowarzyszenia Sterling Angels, zespołu Stowarzyszenia oraz całego ekosystemu startupowego.
3. Honorowania informacji poufnych i wykorzystywania ich wyłącznie do własnych celów analizy inwestycyjnej.
4. Profesjonalnej pracy zgodnej z etycznymi normami społecznymi, dbania o przejrzysty wizerunek i unikania skojarzeń z nielegalnymi praktykami.
5. Przyjmowania i akceptowania pełni odpowiedzialności za własne decyzje inwestycyjne.
6. Powstrzymać się od przystąpienia do Stowarzyszenia oraz od wykorzystywania Stowarzyszenia do pozyskiwania klientów i sprzedaży swoich usług.
7. Powstrzymania się od współfinansowania lub działania na rzecz praktyk o wątpliwym pochodzeniu oraz powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia w przypadku jakichkolwiek podejrzeń.
8. Uwzględniania interesów wszystkich zaangażowanych stron.
9.Unikania nieuczciwej konkurencji.
10. Inwestowania zawsze z korzyścią dla startupu.
11. Przestrzegania powyższych zasad, dbania o ich przestrzeganie w ramach Stowarzyszenia Sterling Angels oraz reagowania w przypadku zauważenia istotnych rozbieżności.