STERLING ANGELS

ROZPOŚCIERAMY SKRZYDŁA

Wszechstronność. Obiektywizm. Doświadczenie.

 

KOLEJNE SPOTKANIE

Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości odbyło się 30 czerwca. Podobnie jak poprzednio spotkanie miało charakter videokonferencji. Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia Artur Rawski i zaprosił Macieja Gajewskiego oraz Michała Jarosławskiego, którzy wraz z Tomaszem Kliczkowskim w ramach Startup Studio opublikowali doskonale napisany poradnik zatytułowany „Jak inwestować w startupy”. Wykorzystali przy tym swoją wiedzę i bogate doświadczenie, aby w podzielonym na trzy części poradniku, z których każda jest przeznaczona dla inwestorów na innym stopniu zaawansowania, pomóc „nie tylko w zrozumieniu specyfiki tego rynku, ale także w uniknięciu typowych błędów początkujących inwestorów, takich jak błędna wycena, brak dywersyfikacji czy słaba umowa inwestycyjna”. Autorzy podkreślali, że jest to bardzo ryzykowny sposób inwestowania, stracić można wszystko a z badań wynika, że około 65% inwestycji nie zwraca zainwestowanego kapitału, 25% zwraca kapitał na poziomie 1-5 razy, co w przypadku inwestycji paroletniej nie jest satysfakcjonujące a jedynie 0,4% daje przebicie ponad pięćdziesięciokrotne, które może rodzić fortuny. Dlatego wiedza dotycząca rynku startupów, nie tylko dla początkujących aniołów biznesu, zwłaszcza przekazana w tak klarowny sposób jak w raporcie Startup Studio może okazać się niezwykle użyteczna.

Po dyskusji zaprezentowały się trzy startupy. Wytypowany przez Stowarzyszenie projekt e-Nautiner (produkcja nowoczesnych hausboatów o napędzie elektrycznym), zgłoszony przez członka wspierającego Stowarzyszenia Augere Venture projekt Optimo Light (technologia inteligentnego systemu oświetlenia budynków) oraz zgłoszony także przez członka wspierającego Cofounder Zone projekt BZ Group (zdalne doractwo informatyczne, medyczne i prawne). Prezentacjom towarzyszyły liczne pytania uczestników spotkania i odpowiedzi founderów.


Raport  "Jak inwestować w startupy" można pobrać ze strony https://startupstudio.pl/do-pobrania/


Relacja filmowa ze spotkania zostanie wkrótce udostępniona wszystkim Członkom Stowarzyszenia a poniżej flesz wideo ze spotkania.

 

ZESPÓŁ

Sterling Angels zostało stworzone przez zespół doświadczonych managerów i inwestorów mających bogatą historię realizacji wielu różnorodnych projektów inwestycyjnych opartych o własny i powierzony kapitał.

Iwaszko _fotografia_72_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

ARTUR RAWSKI

Prezes Zarządu

GAR_20171220_409_edited.jpg

MAREK DWORAK

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

ja_edited.jpg

DAMIAN KALBARCZYK

Członek Komisji Rewizyjnej

IMG_6687_edited_edited_edited.jpg

KRZYSZTOF POLAK

Członek Komisji Rewizyjnej

 

DLA AKTYWNYCH I POTENCJALNYCH ANIOŁÓW BIZNESU

Sterling Angels jest siecią Aniołów Biznesu stworzoną w formie stowarzyszenia, której celem jest:

  • promocja idei inwestowania w formule Aniołów Biznesu,

  • aktywizacja środowisk Aniołów Biznesu,

  • edukacja zarówno potencjalnych jak i aktywnych Aniołów Biznesu,

  • współpraca z innymi sieciami Aniołów Biznesu oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu,

  • wymiana doświadczeń, pomysłów, informacji dotyczących inwestowania w formule Aniołów Biznesu,

  • wspomaganie Aniołów Biznesu w prowadzonych przez niech inwestycji zarówno w kwestiach merytorycznych jak i prawnych,

  • prowadzenie lobbingu w zakresie wprowadzenia i utrzymania korzystnych rozwiązań prawnych w zakresie realizacji inwestycji przez Aniołów Biznesu,

  • kojarzenie pomysłodawców i biznesmenów z Aniołami Biznesu

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat korzyści płynących z członkostwa w Stowarzyszeniu, prosimy o kontakt!

 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Sterling Angels umożliwia nawiązanie kontaktów pomiędzy pomysłodawcami poszukującymi środków na rozwój swojego biznesu oraz Aniołami Biznesu inwestującymi swój prywatny kapitał. Jeśli chcesz sprawdzić czy współpraca z Aniołem Binesu to droga rozwoju dla twojej firmy, skontaktuj się z nami!

 

KONTAKT

Długa 82/10, 31-147 Kraków

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), Stowarzyszenie Sterling Angels informuje, że:

 

©2019 by Sterling Angels. Proudly created with Wix.com