Analysing Data

STERLING ANGELS

ROZPOŚCIERAMY SKRZYDŁA

Wszechstronność. Obiektywizm. Doświadczenie.

 

13.10.2020

Z powodów ciągle utrzymującej się pandemii czwarte już spotkanie członków Stowarzyszenia z zaproszonymi gośćmi miało ponownie charakter wideokonferencji. Tym razem mieliśmy przyjemność gościć Panów Aleksandra Mokrzyckiego – Wiceprezesa Zarządu (Aleksander Mokrzycki) oraz Piotra Kędrę – Dyrektora Inwestycyjnego PFR Ventures  (Piotr Kędra). PFR Ventures (pfrventures.pl) to podmiot zarządzający funduszami funduszy i wspólnie z inwestorami prywatnymi, Aniołami Biznesu i korporacjami inwestującego w fundusze Venture Capital. Ich wspólnym celem jest zasilenie kapitałem polskich przedsiębiorstw innowacyjnych na wczesnych etapach rozwoju. Środki przeznaczone na innowacyjne przedsięwzięcia, którymi dysponuje PFR Ventures pochodzą m.in. Unii Europejskiej (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Innowacyjna Gospodarka 2007-2013) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Z wypowiedzi obu gości wyłonił się obraz inwestycyjny polskiego Anioła Biznesu, który angażuje w startupy średnio około stu tysięcy złotych, przy czym rozpiętość inwestycyjna jest ogromna – od kilkunastu tysięcy do miliona złotych a zaangażowanie w określony projekt oscyluje od jednego do dwudziestu sześciu Aniołów. W trakcie dyskusji sygnalizowano konieczność rozwoju tego rodzaju inwestycji w Polsce w czym pomogłaby jakaś forma ulg podatkowych tak jak to jest już w innych krajach np. we Francji czy Wielkiej Brytanii.

Później przedstawiały swoje projekty trzy startupy: prezentowany przez członka Stowarzyszenia projekt Noa Marine (noa-marine.com) opierający się na unikalnych innowacjach technologicznych dla przemysłu morskiego w zakresie systemów napędowych pojazdów podwodnych inspirowanych biomimetyką oraz nowatorskich usługach zbierania danych ze środowiska morskiego w celu znacznego obniżenia kosztów eksploracji morza i oceanów; rekomendowany przez Augere Venture projekt Mediguard (mediguard.pl) czyli platforma telemedyczna, która jest kompleksowym narzędziem do zdalnego monitorowania, gromadzenia i automatycznej analizy wielu typów danych medycznych pacjentów; i wreszcie wspierany przez BLDG Venture projekt ParkCash (parkcash.io) czyli platforma współdzielenia miejsc parkingowych dla biur i osiedli.

Pytania i dyskusje znacznie przedłużyły zakładany dwugodzinny czas przeznaczony na wideokonferencję.

Obszerna relacja wideo przekazana została Członkom Stowarzyszenia – skrót można obejrzeć tutaj.

 

ZESPÓŁ

Sterling Angels zostało stworzone przez zespół doświadczonych managerów i inwestorów mających bogatą historię realizacji wielu różnorodnych projektów inwestycyjnych opartych o własny i powierzony kapitał.

Iwaszko _fotografia_72_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

ARTUR RAWSKI

Prezes Zarządu

GAR_20171220_409_edited.jpg

MAREK DWORAK

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

ja_edited.jpg

DAMIAN KALBARCZYK

Członek Komisji Rewizyjnej

IMG_6687_edited_edited_edited.jpg

KRZYSZTOF POLAK

Członek Komisji Rewizyjnej

 

DLA AKTYWNYCH I POTENCJALNYCH ANIOŁÓW BIZNESU

Sterling Angels jest siecią Aniołów Biznesu stworzoną w formie stowarzyszenia, której celem jest:

  • promocja idei inwestowania w formule Aniołów Biznesu,

  • aktywizacja środowisk Aniołów Biznesu,

  • edukacja zarówno potencjalnych jak i aktywnych Aniołów Biznesu,

  • współpraca z innymi sieciami Aniołów Biznesu oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu,

  • wymiana doświadczeń, pomysłów, informacji dotyczących inwestowania w formule Aniołów Biznesu,

  • wspomaganie Aniołów Biznesu w prowadzonych przez niech inwestycji zarówno w kwestiach merytorycznych jak i prawnych,

  • prowadzenie lobbingu w zakresie wprowadzenia i utrzymania korzystnych rozwiązań prawnych w zakresie realizacji inwestycji przez Aniołów Biznesu,

  • kojarzenie pomysłodawców i biznesmenów z Aniołami Biznesu

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat korzyści płynących z członkostwa w Stowarzyszeniu, prosimy o kontakt!

anioły_edited.jpg
 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Sterling Angels umożliwia nawiązanie kontaktów pomiędzy pomysłodawcami poszukującymi środków na rozwój swojego biznesu oraz Aniołami Biznesu inwestującymi swój prywatny kapitał. Jeśli chcesz sprawdzić czy współpraca z Aniołem Binesu to droga rozwoju dla twojej firmy, skontaktuj się z nami!

Analysing Data
Conference Room
Inside Business
Office Conference
Wall Street
Coins
 

KONTAKT

Długa 82/10, 31-147 Kraków

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), Stowarzyszenie Sterling Angels informuje, że:

 
  • LinkedIn
  • Twitter

©2019 by Sterling Angels. Proudly created with Wix.com