Uzyskaj wsparcie Aniołów Biznesu
Zgłoś swój projekt
Co możesz zyskać zgłaszając swój projekt?

Średni ticket
50 000 - 200 000 PLN

Typowy zakres inwestycji, jaki pojedynczy Anioł Biznesu realizuje w ramach Sterling Angels. Elastyczność ta pozwala na dopasowanie poziomu zaangażowania finansowego do indywidualnych możliwości i strategii każdego z naszych Członków, z możliwymi rundami inwestycyjnymi osiągającymi średnią wartość wynoszącą od 800 000 do 1 000 000 PLN.

+20 Lat Doświadczenia

Aniołowie Biznesu w naszym Stowarzyszeniu posiadają ponad dwudziestwo letnie doświadczenie. Taka wiedza i praktyka oznaczają, że pozyskując finansowanie od Sterling Angels, zyskujesz dostęp do cennych źródeł inspiracji, porad i wiedzy eksperckiej.

+60 Członków

Stowarzyszenie Sterling Angels liczy ponad sześćdziesiąt Członków, którzy są gotowi do inwestowania i wspierania start-upów. Ta liczba oznacza różnorodność doświadczeń, wiedzy i sieci kontaktów, do których startupy mogą uzyskać dostęp, co zwiększa ich szanse na sukces.

Wsparcie

Wstępnie ocenimy atrakcyjność Twojego projektu. W wyjątkowych sytuacjach, jesteśmy gotowi pomóc Ci w opracowaniu i przygotowaniu Twojego pomysłu do prezentacji przed inwestorami, co zwiększy Twoje szanse na pozyskanie finansowania.

Jak to wygląda?

Jak wygląda proces weryfikacji projektu?

01

Rozmowa Ewaluacyjna

Rozmowa ewaluacyjna, trwająca około 30 minut, jest pierwszym krokiem w ocenie startupów. Celem tego spotkania jest zgłębienie kluczowych informacji dotyczących modelu biznesowego, zespołu założycielskiego, unikalnej wartości i potencjału wzrostu. 

02

Selekcja Startupów

Na podstawie rozmów ewaluacyjnych, zespół Stowarzyszenia Sterling Angels dokonuje selekcji i wybiera pięć najbardziej obiecujących startupów z danego miesiąca. Wybrane startupy kwalifikują się do kolejnego etapu, gdzie zostaną zaprezentowane Członkom Stowarzyszenia podczas Pre-Plenarnej Dyskusji.

03

Pre-Plenarna Dyskusja

W tym etapie, omawiane są mocne i słabe strony poszczególnych projektów. Dyskutowane są także możliwości wsparcia projektu ze strony Członków. Na koniec odbywa się głosowanie predystynujące trzy projekty do wystąpienia na Spotkaniu Plenarnym.

04

Spotkanie Plenarne

Spotkanie Plenarne to główne wydarzenie w procesie oceny startupów. Każdy z trzech wybranych projektów ma 25 minut na prezentację swojego pomysłu przed Członkami Stowarzyszenia. Po prezentacji następuje sesja Q&A, w której Aniołowie oraz publiczność mają możliwość zadawania pytań dotyczących projektu.

05

Spotkanie Follow-On

Spotkanie pogłębiające z zainteresowanymi inwestycją Aniołami Biznesu. Ma na celu omówienie szczegółów inwestycji, negocjacje warunków umowy oraz budowanie relacji.

06

Finalizacja inwestycji

Ostateczny etap, w którym następuje podpisanie umowy inwestycyjnej, przekazanie środków finansowych startupowi oraz ustalenie ewentualnego zaangażowania aniołów biznesu w zarząd lub procesy decyzyjne.

prezentacje startupów

Zobacz jak prezentowały się startupy

Zanurz się w świat innowacji, jakiego nigdy wcześniej nie widziałeś! Przeżyj to co Członkowie podczas Spotkania Plenarnego w Stowarzyszeniu Sterling Angels i zobacz, jak najbardziej obiecujące startupy prezentowały swoje rewolucyjne idee...

Prezentacja Q-LAC - Mateusz Delikat

Prezentacja OmniAZ - Marcin Kolczyński (Head of Strategy)

Zgłoś projekt

Kliknij w niebieski przycisk w celu złożenia aplikacji

zaufali nam

Startupy, które uzyskały finansowanie od Sterling Angels

Logo Prosoma
Logo - Ubrania do Oddania
Logo Xpress Delivery
Logo - Real Research
Logo QLAC
Logo HiPets
Dla Startupów

Najczęściej zadawane pytania

W jakie obszary inwestujemy?

Stowarzyszenie nie inwestuje własnych środków. Decyzje o zaangażowaniu kapitałowym leżą u każdego z Członków Stowarzyszenia osobiście i zazwyczaj wynikają z wiedzy, doświadczenia oraz znajomości branży/sektora. Na tej podstawie można uznać Stowarzyszenie za agnostyczne w zakresie inwestycyjnym.

W jakiej fazie startupy nas interesują?

Stowarzyszenie promuje inwestycje w startupy na etapie anielskim (pre-seed oraz seed).

Jaki jest przeciętny ticket inwestycyjny?

Sugerowany ticket inwestycyjny oferowany Aniołom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Sterling Angels powinien wynosić od 50 000 do 200 000 PLN.

Jakie kryteria startup musi spełniać?

Kluczowym czynnikiem inwestycyjnym dla Członków Stowarzyszenia Sterling Angels jest zespół promujący daną ideę. Startup powinien posiadać jasno określoną propozycję wartości, dokładnie scharakteryzowany rynek oraz zdefiniowany segment klientów, których planuje adresować. Na etapie fundraisingu Stowarzyszenie oczekuje klarownej informacji w zakresie poszukiwanych środków inwestycyjnych.Więcej informacji na temat kryteriów oceny startupów oraz oczekiwań Członków Stowarzyszenia Sterling Angels można znaleźć na profilu Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sterling-angels/ w ramach serii „Porada inwestycyjna od Anioła Biznesu”.

W jaki sposób Sterling Angels określą wartość mojego startupu?

Stowarzyszenie Sterling Angels nie określa wartości startupów. Na etapie ewaluacji początkowej, jak również podczas wystąpienia na spotkaniu dla Członków wycena może zostać poddana weryfikacji ze strony każdego ze słuchaczy w zależności od jego preferencji inwestycyjnych.

Co mogę oczekiwać ze strony Stowarzyszenia?

Startupy zgłaszające się do Stowarzyszenia Sterling Angels mogę oczekiwać:
● informacji zwrotnej
● promocji w zamkniętej części przeznaczonej dla Członków Stowarzyszenia
● uwzględnienia w comiesięcznym newsletterze
● wystąpienia podczas comiesięcznego wydarzenia skierowanego do zrzeszonych Aniołów BiznesuNa każdym z wymienionych powyżej etapów powstaje możliwość uzyskania finansowania, ponieważ oprócz działań Stowarzyszenia, każdy zrzeszony Anioł Biznesu może podejmować bezpośrednie akcje osobiście.