TRZECIE SPOTKANIE

To już kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia Sterling Angels z zaproszonymi gośćmi, które odbyło się 22 września w przestrzeni wirtualnej. Tym razem rozpoczęło się od wystąpienia Andrzeja Haraburdy od prawie trzydziestu lat inwestora aktywnego na rynkach kapitałowych, który doświadczenie zdobyte w instytucjach w Polsce i USA wykorzystywał w pracy analityka i wykładowcy w zakresie budowy systemów inwestycyjnych, psychologii inwestowania i zarządzania kapitałem. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Sztuka w sztukę grać, aby wygrać. Inwestycje alternatywne w czasach kryzysu” wykorzystał swoje doświadczenie na rynku sztuki, jest bowiem jego aktywnym uczestnikiem. Organizuje wystawy młodych polskich artystów w Berlinie, Luksemburgu, Paryżu i Londynie. Pracuje także jako Art Advisor pomagając budować kolekcje głównie młodej sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektu inwestycyjnego. Jest także współwłaścicielem krakowskiej galerii „Kolekcjoner” (www.galeriakolekcjoner.pl). W swoim wystąpieniu zapewniał, że rynek sztuki zależy od zamożności społeczeństwa a nie od czynników gospodarczych. A teraz w dobie koronawirusowego kryzysu jest wyjątkowy czas na inwestycje w sztukę zwłaszcza w sztukę współczesną, bo poziom wejścia na rynek jest stosunkowo niski, poziom wyjścia jest obiecujący a rynek sztuki nie zależy od hossy czy bessy (raczej bessy) na rynkach kapitałowych. Wymagana jest jednak pewna wiedza o tym rynku – bez niej inwestycje mogą okazać się zbyt ryzykowne. A ta wiedza w Polsce nie jest jeszcze ugruntowana – nie ma funduszy związanych z rynkiem sztuki, nie ma art bankingu  jak jest to w innych krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych.

 W części prezentacyjnej swoje zamierzenia przedstawiały trzy startupy: Reqiu (reqiu.eu) to platforma internetowa ściśle zintegrowana z narzędziem do oceny kandydatów i pracowników w formie gry, składającej się  szeregu różnorodnych zadań – przed spotkaniem firma udostępniła linki do testowych gier tak, że każdy z uczestników mógł przetestować sposób działania rozwiązania; ARA HUB (arahub.ai) to system do analizy widowni i targetowania przekazu reklamowego na nośnikach DOOH, a także cyfrowych nośnikach instore; oraz Hipets (hipets.app), który uważa, że na rynku brakuje narzędzi, które ułatwiałyby komunikację klientów z klinikami weterynaryjnymi, salonami pielęgnacji zwierząt, behawiorystami, hotelami dla czworonogów itd. HiPets właśnie tę niszę chce na swojej platformie zagospodarować. Prezentacja Hipets zbiegła się także z publikacją Pulsu Biznesu na ten sam temat (https://www.pb.pl/jak-booksy-ale-dla-milosnikow-zwierzat-1002782).

Wszystkie prezentacje przedstawione w sposób zwarty, klarowny i wyczerpujący nie wymagały dużej ilości pytań uściślających zamierzenia startupów, choć wszystkie wzbudziły duże zainteresowanie uczestników spotkania.

Relacja video

 

KOLEJNE SPOTKANIE

Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości odbyło się 30 czerwca. Podobnie jak poprzednio spotkanie miało charakter videokonferencji. Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia Artur Rawski i zaprosił Macieja Gajewskiego oraz Michała Jarosławskiego, którzy wraz z Tomaszem Kliczkowskim w ramach Startup Studio opublikowali doskonale napisany poradnik zatytułowany „Jak inwestować w startupy”. Wykorzystali przy tym swoją wiedzę i bogate doświadczenie, aby w podzielonym na trzy części poradniku, z których każda jest przeznaczona dla inwestorów na innym stopniu zaawansowania, pomóc „nie tylko w zrozumieniu specyfiki tego rynku, ale także w uniknięciu typowych błędów początkujących inwestorów, takich jak błędna wycena, brak dywersyfikacji czy słaba umowa inwestycyjna”. Autorzy podkreślali, że jest to bardzo ryzykowny sposób inwestowania, stracić można wszystko a z badań wynika, że około 65% inwestycji nie zwraca zainwestowanego kapitału, 25% zwraca kapitał na poziomie 1-5 razy, co w przypadku inwestycji paroletniej nie jest satysfakcjonujące a jedynie 0,4% daje przebicie ponad pięćdziesięciokrotne, które może rodzić fortuny. Dlatego wiedza dotycząca rynku startupów, nie tylko dla początkujących aniołów biznesu, zwłaszcza przekazana w tak klarowny sposób jak w raporcie Startup Studio może okazać się niezwykle użyteczna.

Po dyskusji zaprezentowały się trzy startupy. Wytypowany przez Stowarzyszenie projekt e-Nautiner (produkcja nowoczesnych hausboatów o napędzie elektrycznym), zgłoszony przez członka wspierającego Stowarzyszenia Augere Venture projekt Optimo Light (technologia inteligentnego systemu oświetlenia budynków) oraz zgłoszony także przez członka wspierającego Cofounder Zone projekt BZ Group (zdalne doractwo informatyczne, medyczne i prawne). Prezentacjom towarzyszyły liczne pytania uczestników spotkania i odpowiedzi founderów.


Raport  "Jak inwestować w startupy" można pobrać ze strony https://startupstudio.pl/do-pobrania/


Relacja filmowa ze spotkania zostanie wkrótce udostępniona wszystkim Członkom Stowarzyszenia a poniżej flesz wideo ze spotkania.

 
Zrzut%25252520ekranu%252525202020-05-27%25252520o%2525252017_edited_edited_edited_edited.jpgSPOTKANIE

27 maja odbyło się cykliczne spotkanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Spotkanie miało charakter telekonferencji.Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia Artur Rawski i zaprosił Borysa Musielaka, współtwórcę warszawskiego Reaktora, co-workingowego centrum dla startupów oraz programu pre-akceleracyjnego ReaktorX, do wystąpienia na temat: Czy inwestowanie w startupy w okresie kryzysu to szansa, czy zagrożenie dla aniołów biznesu?  Oczywiście szansa! – odparł zdecydowanie wywołany i w piętnastominutowym wystąpieniu uzasadnił swoje twierdzenie. Jego zdaniem, po pierwsze, będzie mniej pieniędzy na rynku i aby je zdobyć trzeba będzie obniżyć wyceny startupów. A zatem inwestujący będą wchodzić w projekty na lepszych niż dotychczas warunkach. Po drugie, kryzys, o ile jest krótkotrwały, nie jest groźny dla projektów we wczesnym etapie rozwoju (pre-seed, seed), bo są przed etapem komercjalizacji – słowem mają czas, aby się rozwijać. I po trzecie trzeba inwestować w branże, które nie tylko są odporne na kryzys, ale istniejący kryzys wspomaga ich rozwój. To przede wszystkim usługi cyfrowe, usługi, do których wykonania nie potrzeba fizycznej obecności człowieka. Tu niezwykle obiecujące są e-sport, tworzenie gier, edukacja on-line czy telemedycyna. Przetrwają tylko ci, którzy jak najszybciej będą umieli dostosować się do warunków kryzysowych. Takie startupy będą dawać duże zyski inwestorom – zakończył swoje wystąpienie Borys Musielak.


W dyskusji na ten temat wziął udział m.in. dr Alexander Nawrocki, współautor języka programowania Java, Anioł Biznesu posiadający wiele firm, z których jedną jest Airspeed Equity z San Diego wspomagająca rozwój startupów. Tezy jego wystąpienia będą opublikowane w Rzeczpospolitej z dnia 3 czerwca 2020 roku.

Po dyskusji zaprezentowały się trzy startupy. Wytypowany przez Stowarzyszenie projekt e-learningowy SIRIO budujący aplikację do nauczania matematyki (więcej: www.sirio.app). Zgłoszony przez członka wspierającego Stowarzyszenia BLDG Venture projekt JAVONET wdrażający technologię do integracji oprogramowania Java i .NET (więcej: www.javonet.com). I zgłoszony także przez członka wspierającego Stowarzyszenia Augere Venture projekt BIOTREM wdrażający produkcję biodegradowalnych naczyń i opakowań jednorazowego użytku z surowców pochodzenia roślinnego (więcej: www.biotrem.pl). Prezentacjom towarzyszyły liczne pytania uczestników spotkania i odpowiedzi founderów.


Relacja filmowa ze spotkania zostanie wkrótce udostępniona wszystkim Członkom Stowarzyszenia a poniżej flesz wideo ze spotkania.

 
49584018918_1cc5eb8e22_k_edited.jpg
 

INAUGURACJA

25 lutego w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się spotkanie inauguracyjne ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aniołów Biznesu „Sterling Angels”. Wzięło w nim udział ponad 60 osób, które przez ostatnie trzydzieści lat osiągnęły sukcesy w różnych dziedzinach przedsiębiorczości, a dzisiaj chcą wspierać innowacyjne przedsięwzięcia nie tylko finansowo, ale także wykorzystując swoje doświadczenia i kontakty.

„Chcemy, żeby nasze Stowarzyszenie było otwarte, a nie zamknięte dla wąskiej grupy - mówił Marek Dworak - Po 30 latach od transformacji ustrojowej wiele osób podobnych do mnie nie musi się już angażować operacyjnie w poszczególne firmy, ale chce jeszcze coś robić, a nie tylko śledzić kursy spółek na giełdzie.”

Celem jest stworzenie platformy współpracy Aniołów Biznesu i tych, którzy widzą się kiedyś w takiej roli z projektodawcami oraz młodymi pomysłodawcami rozwiązań biznesowych, a także z  funduszami inwestycyjnymi. W planach są regularne prezentacje dla członków wyselekcjonowanych projektów inwestycyjnych, które przedstawiane będą w określonym, wypracowanym przez „Sterling Angels”, standardzie. W ramach Stowarzyszenia możliwe byłoby wspólne inwestowanie Aniołów Biznesu, wspieranie ich w trakcie procesu inwestycyjnego, możliwość powoływania do życia Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI). Przewidywane są także spotkania z udziałem leaderów biznesu, przedstawicieli instytucji rynku kapitałowego, nauki i mediów.

Stowarzyszenie planuje rozwijać współpracę międzynarodową, ponieważ chce propagować doświadczenia inwestowania w formule Aniołów Biznesu w innych krajach. Dlatego nawiązało kontakty z podobnymi organizacjami w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, aby ich przedstawiciele podzielili się swoimi doświadczeniami podczas międzynarodowej konferencji planowanej pod koniec bieżącego roku.   

Nieprzypadkowo inauguracyjne spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym i z udziałem przedstawicieli tej uczelni, bowiem „Sterling Angels” chciałoby również wspierać naukowców w komercjalizacji ich pomysłów - transfer wiedzy i komercjalizacja najlepszych projektów jest jednym z głównych zadań Stowarzyszenia

(fot. Dariusz Kanclerz).

  • LinkedIn
  • Twitter

©2019 by Sterling Angels. Proudly created with Wix.com