SPOTKANIE

27 maja odbyło się cykliczne spotkanie Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Spotkanie miało charakter telekonferencji.Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia Artur Rawski i zaprosił Borysa Musielaka, współtwórcę warszawskiego Reaktora, co-workingowego centrum dla startupów oraz programu pre-akceleracyjnego ReaktorX, do wystąpienia na temat: Czy inwestowanie w startupy w okresie kryzysu to szansa, czy zagrożenie dla aniołów biznesu?  Oczywiście szansa! – odparł zdecydowanie wywołany i w piętnastominutowym wystąpieniu uzasadnił swoje twierdzenie. Jego zdaniem, po pierwsze, będzie mniej pieniędzy na rynku i aby je zdobyć trzeba będzie obniżyć wyceny startupów. A zatem inwestujący będą wchodzić w projekty na lepszych niż dotychczas warunkach. Po drugie, kryzys, o ile jest krótkotrwały, nie jest groźny dla projektów we wczesnym etapie rozwoju (pre-seed, seed), bo są przed etapem komercjalizacji – słowem mają czas, aby się rozwijać. I po trzecie trzeba inwestować w branże, które nie tylko są odporne na kryzys, ale istniejący kryzys wspomaga ich rozwój. To przede wszystkim usługi cyfrowe, usługi, do których wykonania nie potrzeba fizycznej obecności człowieka. Tu niezwykle obiecujące są e-sport, tworzenie gier, edukacja on-line czy telemedycyna. Przetrwają tylko ci, którzy jak najszybciej będą umieli dostosować się do warunków kryzysowych. Takie startupy będą dawać duże zyski inwestorom – zakończył swoje wystąpienie Borys Musielak.


W dyskusji na ten temat wziął udział m.in. dr Alexander Nawrocki, współautor języka programowania Java, Anioł Biznesu posiadający wiele firm, z których jedną jest Airspeed Equity z San Diego wspomagająca rozwój startupów. Tezy jego wystąpienia będą opublikowane w Rzeczpospolitej z dnia 3 czerwca 2020 roku.

Po dyskusji zaprezentowały się trzy startupy. Wytypowany przez Stowarzyszenie projekt e-learningowy SIRIO budujący aplikację do nauczania matematyki (więcej: www.sirio.app). Zgłoszony przez członka wspierającego Stowarzyszenia BLDG Venture projekt JAVONET wdrażający technologię do integracji oprogramowania Java i .NET (więcej: www.javonet.com). I zgłoszony także przez członka wspierającego Stowarzyszenia Augere Venture projekt BIOTREM wdrażający produkcję biodegradowalnych naczyń i opakowań jednorazowego użytku z surowców pochodzenia roślinnego (więcej: www.biotrem.pl). Prezentacjom towarzyszyły liczne pytania uczestników spotkania i odpowiedzi founderów.


Relacja filmowa ze spotkania zostanie wkrótce udostępniona wszystkim Członkom Stowarzyszenia a poniżej flesz wideo ze spotkania.

 
 

INAUGURACJA

25 lutego w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się spotkanie inauguracyjne ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aniołów Biznesu „Sterling Angels”. Wzięło w nim udział ponad 60 osób, które przez ostatnie trzydzieści lat osiągnęły sukcesy w różnych dziedzinach przedsiębiorczości, a dzisiaj chcą wspierać innowacyjne przedsięwzięcia nie tylko finansowo, ale także wykorzystując swoje doświadczenia i kontakty.

„Chcemy, żeby nasze Stowarzyszenie było otwarte, a nie zamknięte dla wąskiej grupy - mówił Marek Dworak - Po 30 latach od transformacji ustrojowej wiele osób podobnych do mnie nie musi się już angażować operacyjnie w poszczególne firmy, ale chce jeszcze coś robić, a nie tylko śledzić kursy spółek na giełdzie.”

Celem jest stworzenie platformy współpracy Aniołów Biznesu i tych, którzy widzą się kiedyś w takiej roli z projektodawcami oraz młodymi pomysłodawcami rozwiązań biznesowych, a także z  funduszami inwestycyjnymi. W planach są regularne prezentacje dla członków wyselekcjonowanych projektów inwestycyjnych, które przedstawiane będą w określonym, wypracowanym przez „Sterling Angels”, standardzie. W ramach Stowarzyszenia możliwe byłoby wspólne inwestowanie Aniołów Biznesu, wspieranie ich w trakcie procesu inwestycyjnego, możliwość powoływania do życia Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI). Przewidywane są także spotkania z udziałem leaderów biznesu, przedstawicieli instytucji rynku kapitałowego, nauki i mediów.

Stowarzyszenie planuje rozwijać współpracę międzynarodową, ponieważ chce propagować doświadczenia inwestowania w formule Aniołów Biznesu w innych krajach. Dlatego nawiązało kontakty z podobnymi organizacjami w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, aby ich przedstawiciele podzielili się swoimi doświadczeniami podczas międzynarodowej konferencji planowanej pod koniec bieżącego roku.   

Nieprzypadkowo inauguracyjne spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym i z udziałem przedstawicieli tej uczelni, bowiem „Sterling Angels” chciałoby również wspierać naukowców w komercjalizacji ich pomysłów - transfer wiedzy i komercjalizacja najlepszych projektów jest jednym z głównych zadań Stowarzyszenia

(fot. Dariusz Kanclerz).

©2019 by Sterling Angels. Proudly created with Wix.com