KRZYSZTOF POLAK

Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Polak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Przez 25 lat pracował w polskich firmach inwestycyjnych jako makler oraz menedżer zarządzając działalnością maklerską. Uczestniczył w wielu inicjatywach związanych z budową polskiego rynku kapitałowego zarówno z poziomu firm dla których pracował oraz z poziomu organizacji samorządowej biur i domów maklerskich jako członek Rady Izby Domów Maklerskich. W swojej karierze uczestniczył w wielu transakcjach finansowania dłużnego poprzez emisje obligacji oraz kapitałowego za pośrednictwem rynku kapitałowego w tym przedsięwzięć i funduszy typu private equity.

 
  • LinkedIn
  • Twitter

©2019 by Sterling Angels. Proudly created with Wix.com