DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA STERLING ANGELS

Wyrażam zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia Sterling Angels z siedzibą w Krakowie (31-147) przy ul. Długiej 82/10. Proszę o przekazanie na niżej wskazany adres mailowy materiałów informacyjnych dotyczących działalności oraz statutu Stowarzyszenia Sterling Angels.

 
  • LinkedIn
  • Twitter

©2019 by Sterling Angels. Proudly created with Wix.com