DAMIAN KALBARCZYK

Członek Komisji Rewizyjnej

Damian Kalbarczyk jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Był redaktorem, menedżerem i inwestorem w wielu inicjatywach medialnych zarówno prasowych, radiowych jak i telewizyjnych. Pełnił funkcje w zarządach licznych spółek kapitałowych, ale także fundacji i spółdzielni mieszkaniowej. Był doradcą ministra kultury i twórcą oraz pierwszym dyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza. Od kilkunastu lat jest inwestorem na polskich i zagranicznych rynkach kapitałowych.

 
  • LinkedIn
  • Twitter

©2019 by Sterling Angels. Proudly created with Wix.com