ARTUR RAWSKI

Prezes Zarządu

Artur Rawski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i byłym pracownikiem naukowym tej uczelni, posiada także dyplom MBA University of Teesside. Uzyskał licencję maklera papierów wartościowych oraz licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest managerem z wieloletnim doświadczeniem zgromadzonym w trakcie realizacji licznych projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych. W swojej karierze pełnił funkcje w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych, w tym także publicznych.

 
  • LinkedIn
  • Twitter

©2019 by Sterling Angels. Proudly created with Wix.com